Tachyon massage

Tachyon massage is een zeer diepwerkende holistische massage en werkt in op het fysiek, emotioneel, neutraal en spiritueel gebied mbv Tachyon staven. In deze staven bevinden zich Tachyon kristallen die verbonden zijn aan de Chakra's in het licHaam. Tachyon- energie is de eerste vormhebbende energie die voorkomt uit een nulpuntsenergieveld, de oerbron van het universum.

Tachyon heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntsenergie en bevat dus potentie van als wat is. Bij contact met Tachyonen start er een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie. Het is een bron van alle frequenties.